Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning till fler riskgrupper

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 som innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan över riskgrupper.

Socialstyrelsen har i uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera listan över grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19.

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 i enlighet med Socialstyrelsens senaste redovisning. Uppdateringen innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till i listan över riskgrupper. Därutöver har vissa kompletteringar och förtydliganden gjorts i listan.

Regeringen har även beslutat om ett tillfälligt undantag från kravet om att intyg ska skickas in vid ansökan om smittbärarpenning på grund av provtagning för sjukdomen covid-19 eller på grund av resekostnader vid sådan provtagning.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter