Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdskommissionen vill kartlägga kostnaderna för valfrihetssystemen i välfärden

Publicerad

Under de senaste åren har det införts allt fler valfrihetssystem i välfärden. Regeringens Välfärdskommission vill nu se en genomlysning för att öka kunskapen om systemens konsekvenser, särskilt hur utvecklingen påverkar kostnaderna i kommuner och regioner.

- Det är viktigt att säkerställa att vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Valfriheten i välfärden är här för att stanna men det är inte uppenbart att dagens system har den mest effektiva utformningen. Det saknas samlad kunskap om hur systemen påverkar kostnadsutvecklingen och de som har huvudansvaret för välfärden, det vill säga landets alla kommuner och regioner, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ett perspektiv som Välfärdskommissionen pekar på är de administrativa kostnader som riskerar att uppstå när kommuner och regioner tecknar avtal med externa välfärdsutförare eftersom det generellt sett kräver fler kontroller och uppföljningar. 

En annan del är de kostnader som kan kopplas till den beredskap eller överkapacitet som exempelvis offentliga skolor och vårdcentraler måste ha när man inte vet hur många elever och patienter som kommer söka dit.

- Kommunen är ytterst ansvarig för att alla barn får en plats på en skola. Kommunerna behöver därför hela tiden ha en beredskap och platser i reserv, vilket såklart medför extra kostnader. Problemet uppstår särskilt om en fristående skola plötsligt lägger ned. Det skapar en osäkerhet i planering och dimensionering av kommunala skolplatser, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ett annat perspektiv som Välfärdskommissionen lyfter är hur välfärden påverkas av att kommunerna och regionerna inte i alla delar har full insyn fristående aktörers verksamhet.

Välfärdskommissionens förslag kommer nu beredas i Regeringskansliet som sedan fattar beslut om hur kartläggningen ska genomföras.

Välfärdskommissionen presenterar förslaget inom ramen för sitt uppdrag som bland annat går ut på att föreslå åtgärder för ett effektivt nyttjande av välfärdens resurser. Välfärdskommissionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.

 

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.