Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredning för stärkt svenskt arbete för ansvarsfull antibiotikaanvändning till djur globalt

Publicerad

Överdriven och felaktig användning av antibiotika till djur är en faktor som driver resistensutvecklingen runt om i världen. Sverige har länge arbetat internationellt för minskad antibiotikaresistens, men det finns behov av att se över och effektivisera arbetet. Nu har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att stärka och effektivisera det svenska arbetet för en ansvarsfull och minskad användning av antibiotika i djurhållningen globalt. Utredningen är en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Antibiotikaresistens är ett växande globalt hot mot såväl människors och djurs hälsa som mot biologisk mångfald, tryggad livsmedelsförsörjning, handel och mot de framsteg som uppnåtts för hållbar utveckling världen över.

Konsumtion av kött som producerats med överdriven antibiotikaanvändning bidrar indirekt till antibiotikaresistens. Användning av antibiotika inom hälso- och sjukvård, veterinärmedicin och växtodling är direkt kopplad till resistensutveckling. Därför är insatser för en ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning globalt av yttersta vikt.

Sverige har sedan lång tid arbetat med att främja djurhälsa för ett minskat behov av antibiotika. Denna kunskap och erfarenhet tar Sverige med i det internationella arbetet. Det finns en ambition att effektivisera och stärka det svenska arbetet mot antibiotikaresistens globalt, men hur arbetet bäst ska bedrivas behöver analyseras.

Olika länder har olika utmaningar och det innebär att det svenska internationella arbetet mot antibiotikaresistens också behöver vara lyhört och behovsanpassat. Tillsättandet av en utredning för stärkt svenskt arbete för ansvarsfull antibiotikaanvändning till djur globalt ligger väl i linje med regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens.

– Sverige har legat i framkant länge när det gäller arbetet mot antibiotikaresistens och nu behöver arbetet bli mer känt och få ökad genomslagskraft internationellt. Hur vi marknadsför svenska livsmedels mervärden kan indirekt främja en omställning till mer ansvarsfull antibiotikaanvändning i andra länder, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Ann Lindberg, generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt, kommer att leda utredningen som ska vara klar i juni 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.