Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskydds­området och föreslå åtgärder som underlättar kompetensförsörjningen.

Det finns ett stort behov av kompetensförsörjning hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare på säkerhetsskyddsområdet. Genom förslagen i propositionen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet (prop. 2020/21:194) som i dag överlämnas till riksdagen ökar behovet ytterligare.

I syfte att möta det växande behovet av kompetensförsörjning på säkerhetsskyddsområdet får Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetensförsörjning och föreslå åtgärder som underlättar kompetens­försörjningen på både kort och lång sikt.

Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i dialog med Affärsverket svenska kraftnät, Finans­inspektionen, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Norr­bottens län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhets­myndig­heten och Transportstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2022.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg