Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sjunde extra ändringsbudget överlämnad till riksdagen

Publicerad

Regeringen överlämnar i dag en sjunde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller det förslag till nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga som presenterades den 1 april inför vårbudgeten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år infördes i januari 2021 och gäller fram till och med mars 2023. Med det nya förslaget sänks arbetsgivaravgifterna för dessa unga ytterligare, till 10,21 procent, under juni, juli och augusti 2021.

Förslaget är en av de stimulansåtgärder som syftar till att återstarta ekonomin efter pandemin. Många av de branscher där unga arbetar har drabbats särskilt hårt under krisen, vilket har påverkat ungas möjlighet att få jobb negativt.

Den förstärkta nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga beräknas innebära en offentligfinansiell kostnad på 1,48 miljarder kronor 2021.

Reglerna föreslås träda i kraft den 19 juni 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.