Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Sjöfartsverket får tillskott för att mildra effekterna av pandemin

Publicerad

Regeringen föreslår ett tillskott till Sjöfartsverket på 130 miljoner kronor. Tillskottet innebär att de negativa effekterna av pandemin för Sjöfartsverket och sjöfarten lindras. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sjöfartsverket har drabbats till följd av den minskade fartygstrafiken under pandemin vilket resulterat i minskade intäkter för verket.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att Sjöfartsverket får ett tillskott på 130 miljoner kronor för att stärka ekonomin och lindra de negativa effekterna till följd av pandemin.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00