Innehållet publicerades under perioden

-

Sänkta banavgifter för att stödja järnvägsoperatörer under pandemin

Publicerad

Regeringen avser att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Satsningen görs för att minska coronapandemins konsekvenser på järnvägsoperatörernas ekonomiska situation. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Operatörer av såväl persontrafik som godstrafik på järnväg har drabbats av den pågående coronapandemin. Regeringen avser därför att tillföra 1,37 miljarder kronor för att möjliggöra en nedsättning av banavgifterna. Avsikten är att en sådan möjlighet ska omfatta den del av järnvägsinfrastrukturen som Trafikverket förvaltar.

Banavgifter regleras på EU-nivå och förslaget möjliggörs av att EU har gett medlemsstaterna möjligheten att tillåta infrastrukturförvaltarna att sätta ner banavgifterna mot bakgrund av pandemin. Eftersom nivån på banavgifterna även regleras i järnvägslagen krävs eventuellt en lagändring och regeringen avser därför återkomma till riksdagen under året med nödvändiga lagändringar och budgetförslag.

Presskontakt

Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 24 75
e-post till Victor Thomsen