Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tar emot utredning med flera lagförslag mot tystnadskulturen

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. Bland annat lämnas lagförslag för ett förbättrat stöd och skydd för vittnen och att det införs en möjlighet till strafflindring för den som medverkar till utredning av någon annans brottslighet, så kallade kronvittnen.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Brott med kopplingar till kriminella nätverk är ofta särskilt svåra att utreda. Inte sällan finns det också en rädsla för de kriminella som påverkar benägenheten att medverka i brottsutredningar. Att personer som har uppgifter att lämna medverkar i brottsutredningar är många gånger avgörande för att den som har begått ett brott ska kunna dömas.

– Vi måste bryta tystnadskulturen och med kraft reagera mot brott som stör rättsväsendets arbete och människors vilja att delta i rättsprocessen. Flera lagförslag har nu lämnats som handlar om exempelvis övergrepp i rättssak men även om bättre stöd och skydd för vittnen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

För att få fler personer som ingår i kriminella nätverk att samarbeta med myndigheterna, lämnar utredningen ett kronvittnesförslag, som innebär att det ska införas en strafflindringsgrund för medverkan till utredning av annans brottslighet. Utredningen lämnar också flera lagförslag för ett förbättrat stöd och skydd för vittnen, bland annat om sekretess i domstol men även om att vittnen ska informeras om rättsprocessen och om möjligheten till stöd.

Betänkandet innehåller också förslag på straffskärpningar för bland annat övergrepp i rättssak.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Utredningen omfattar flera punkter i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminaliteten.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00