Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen tar emot ett betänkande om ett nytt regelverk för ordningsvakter

Publicerad

I dag har inrikesminister Mikael Damberg tagit emot betänkandet En ny lag om ordningsvakter. I betänkandet föreslås en ny lag och förordning i syfte att skapa bättre förutsättningar för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter.

Ordningsvaktsutredningen har letts av den särskilda utredaren Agneta Bäcklund. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter och undersöka om ordningsvakter kan användas på ett bättre sätt för att tillgodose samhällets behov av trygghet och ordning på allmän plats. Uppdraget har syftat till att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden.

SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.

Ordningsvakter ska inte och kan inte ersätta polisen, däremot är deras arbete ett viktigt bidrag i arbetet med allmän ordning och säkerhet. Ordningsvakter ska exempelvis inte användas mot den grova brottsligheten. Det finns dock andra uppgifter som kan vara lämpliga för ordningsvakter att utföra och som frigör resurser för Polismyndigheten till mer avancerade polisiära uppgifter.

Utredningen föreslår bland annat:

  • att ordningsvakter ska kunna användas för fler ändamål,
  • att ordningsvakter ska få fler befogenheter, exempelvis att kunna transportera en person som omhändertagits till sjukhus, tillnyktringsenhet eller polisstationen, om det är lämpligt och Polismyndigheten beslutar att det är ok,
  • att Polismyndighetens möjligheter till ledning och kontroll av ordningsvakterna ska förstärkas, bland annat genom krav på den som vill använda ordningsvakter att ansöka om tillstånd hos Polismyndigheten som ska kunna meddela villkor för användningen.

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.