Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen förlänger korttidsstödet med ytterligare tre månader

Publicerad

En viktig åtgärd för att hjälpa livskraftiga företag genom krisen är systemet för korttidspermittering. Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna är nu överens om att förlänga stödet med månaderna juli, augusti och september 2021.

Nästan 600 000 svenskar har varit korttidspermitterade under krisen. Genom korttidsarbete har hundratusentals löntagare undgått risken att bli av med jobbet och företagen har kunnat behålla viktig arbetskraft.

När smittspridningen fortfarande är på hög nivå och vi behöver leva med restriktioner ytterligare en tid kan systemet bidra till att rädda fler jobb som annars hade försvunnit. Det gäller inte minst i hotell- och restaurangbranschen och i besöksnäringen där många företag drabbas särskilt hårt.

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av kostnaden som staten står för, är även fortsättningsvis 75 procent.  

Vid en korttidspermittering på 80 procent och med 75 procents subventionsgrad behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent.

Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är den referensmånad som används för att avgöra exempelvis vilka anställda som kan omfattas av korttidspermittering. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och görs så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.  

Förslaget att förlänga det förstärkta stödet vid korttidsarbete remitteras i dag av Finansdepartementet och ska kunna träda i kraft 29 juni 2021. Det beräknas kosta 1,66 miljarder kronor. Regeringen kommer lägga fram förslaget till riksdagen i en kommande extra ändringsbudget. Förslaget kommer innebära ökade kostnader för Tillväxtverkets handläggning av stödet. Regeringens bästa bedömning är i nuläget att kostnaderna kommer uppgå till 120 miljoner kronor. Regeringen avser därför att höja Tillväxtverkets anslag med ytterligare 120 miljoner kronor i år.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Samlad information för företagare

På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.