Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår EU-satsning mot arbetslöshet och för grön omställning

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett förslag till Europeiska kommissionen om ändrat nationellt socialfondsprogram med anledning av React-EU. Regeringen föreslår att 230 miljoner euro ska satsas för att motverka arbetslöshet till följd av pandemin.

EU:s initiativ React-EU innebär att ytterligare medel ställs till medlemsstaternas förfogande för 2021–2023 för program inom bland annat Europeiska socialfonden. React-EU ska främja krisreparation i samband med covid-19-pandemin.

Regeringens förslag till EU-kommissionen innebär att React-EU inom det nationella socialfondsprogrammet i ett första steg ska omfatta 230 miljoner euro och inriktas på att komplettera och förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Målgruppen ska vara de som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver rustande och matchande insatser för att snabbt komma i arbete. Av medlen ska 75 procent kunna sökas av Arbetsförmedlingen, och 25 procent ska kunna sökas av en bred grupp av aktörer, till exempel civilsamhällesorganisationer och arbetsmarknadens parter.

Åtminstone 25 procent av de totala medlen bör gå till insatser som dessutom bidrar till övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00