Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Guatemala

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny femårig strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala. Strategin ska bidra till att främja demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, jämställdhet, inkluderande ekonomisk utveckling och insatser på miljö- och klimatområdet.

Guatemala är ett av Latinamerikas mest ojämlika och minst jämställda länder. Omkring hälften av befolkningen lever i fattigdom. Särskilt svårt är det för kvinnor, flickor och urfolk, vars politiska inflytande och ekonomiska förutsättningar historiskt varit och fortsatt är begränsade. Genom den nya strategin kommer Sverige verka för stärkandet av mänskliga rättigheter, demokrati och ökad jämställdhet.

- Höga våldsnivåer och en betydande grad av straffrihet inverkar negativt på landets utveckling. Sverige kommer fortsatt att arbeta mot korruption och stärkandet av rättsstatens principer i Guatemala, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

I genomförandet av strategin ska Sverige även stödja insatser för minskad klimatpåverkan, hållbart nyttjande och förvaltning av naturresurser, bevarande av ekosystem och biologisk mångfald och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar.

Den nya strategin omfattar 1150 miljoner kronor för femårsperioden 2021–2025.

 

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.