Innehållet publicerades under perioden

-

Per Olsson Fridh och Amanda Lind deltar i Stockholm Conference on Media Freedom in the OSCE Region

Publicerad

Idag, onsdag 19 maj, håller minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh och kultur- och demokratiminister Amanda Lind ett gemensamt anförande vid avslutningssessionen av mediefrihetskonferensen som hålls inom ramen för det svenska OSSE-ordförandeskapet.

I sitt gemensamma anförande framhålls särskilt länken mellan mediefrihet, demokrati och säkerhet, journalisters säkerhet och dess roll i ansvarsutkrävande gentemot makthavare, pandemins påverkan på yttrande- och mediefrihet samt kvinnliga journalisters särskilda utsatthet.

- Utan fria och självständiga medier finns det ingen demokrati. Utan oberoende granskningar av makthavare och tillförlitlig samhällsinformation kan inte medborgare gör informerade val eller yttra sitt missnöje. Därför är stöd till fria och oberoende meder en viktig del av Sveriges demokratibistånd, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh.

På konferensen deltar OSSE:s mediefrihetsrepresentant (RFoM) Teresia Ribeiro såväl som representanter för OSSE:s 57 deltagande stater, journalister, mediaorganisationer samt representanter för det civila samhället.

- Behovet av en mångfald av starka, oberoende medier har blivit särskilt tydligt i ljuset av pandemin. De utmaningar som medierna i många länder i världen står inför i ett förändrat medielandskap med digitalisering, nya konsumtionsmönster men också de ökande hoten mot journalister är viktiga frågor som vi behöver fortsätta diskutera och lyfta fram, också i internationella forum som denna konferens, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg
Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund