Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ny ordförande i Fjärde AP-fonden

Publicerad

Regeringen har idag utsett Britta Burreau till ny ordförande i Fjärde AP-fondens styrelse.

Britta Burreau har lång erfarenhet av att leda pensionsbolag, hon är i grunden civilingenjör.

- Det är med glädje jag har tackat ja till rollen som ordförande i Fjärde AP-fondens styrelse. Jag ser fram mot att tillsammans med fonden få bidra till bra pensioner och en hållbar kapitalförvaltning, säger Britta Burreau.

Britta efterträder Sarah McPhee som efter fem år som ordförande har valt att inte ställa upp för omval.

AP-fondernas uppdrag är att bidra till svenska folkets pensioner. Att AP-fondernas styrelser har en bred kompetens i alltifrån kapitalförvaltning till näringsliv och hållbarhet är av största vikt.

- Jag är mycket glad över de krafter som tillförs fonderna med Britta Burreau som ny ordförande för Fjärde AP-fonden och flera nya kompetenta ledamöter. Jag vill samtidigt uttrycka min uppskattning för styrelsernas och fondernas arbete, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen har också utsett Johan Bygge till vice ordförande i Tredje AP-fonden. Johan var tidigare ledamot i styrelsen och efterträder Peter Englund som lämnar styrelsen efter åtta år.

Fyra nya ledamöter

Regeringen har utsett följande nya ledamöter i AP-fondernas styrelser

  • Anna Nilsson (Första AP-fonden)
  • Agneta Wallmark, nominerad av Svenskt Näringsliv (Andra AP-fonden)
  • Peter Wågström, nominerad av Svenskt Näringsliv (Tredje AP-fonden)
  • Annelie Söderberg, nominerad av TCO (Tredje AP-fonden)

 

Bakgrund

Ledamöterna i de sex AP-fondernas styrelser är totalt 50 stycken inklusive sex ordförande och sex vice ordförande. De utses för ett år i taget. För AP-fonderna gäller också policyn om att sitta som längst 8 år i styrelserna. Fyra ledamöter i respektive fond (Första–Fjärde AP-fonderna) ska enligt lag utses efter förslag från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson