Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kris- och stimulansstöd till kulturområdet

Publicerad

Regeringen föreslår att kulturområdet tillförs ytterligare 750 miljoner kronor för förlängt kris- och stimulansstöd 2021 för att mildra de de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 och för att underlätta en återstart av verksamheterna när läget så tillåter. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

På grund av det fortsatt svåra läget för kulturaktörer runt om i landet vill regeringen förlänga det krisstöd som fördelas till allmän kulturverksamhet, konstnärer och andra aktörer inom kulturområdet. Huvuddelen av krisstöden kommer att fördelas av Statens kulturråd som även kommer att fördela stöd till regionerna för regionala och lokala kulturverksamheter. . Övriga bidragsfördelande aktörer är Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. Regeringen och de stödgivande institutionerna återkommer med vidare information om detaljerna i stödens utformning.

Detta förslag innebär att regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna har föreslagit sammanlagt 3,53 miljarder kronor i kris- och stimulansstöd till det fria kulturlivet under 2021.

Tillsammans med tidigare meddelade stöd, är förslaget en förutsättning för aktörernas överlevnad såväl som planering och produktion inför en återstart. I april presenterade regeringen också ett stöd till arrangörer av evenemang som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19. Regeringen kommer att återkomma gällande utformning av detta stöd.

Regeringen avser att överlämna förslag om förlängda stöd i en kommande ändringsbudget till riksdagen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.