Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsmaktens utlandsstationerade personal erbjuds vaccin

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal, som deltar i internationella militära insatser, erbjuds vaccination mot covid-19. Det handlar om 200–300 soldater som saknar möjlighet att ta sig hem när erbjudande om vaccin väntas nå dem.

Försvarsmaktens åtaganden i internationella militära insatser pågår fortsatt under pandemin. Att den utsända personalen kan utföra sina uppdrag i enlighet med förväntningarna är av högsta vikt. De särskilt utsatta situationer som personalen befinner sig i, med svårigheter att följa smittskyddande åtgärder och hålla avstånd, innebär en förhöjd risk för smittspridning.

Mot denna bakgrund har bland annat FN, EU, Nato och partnerländer inkommit med krav respektive önskemål om att Försvarsmaktens personal ska vaccineras mot covid-19. Regeringen ger därför Folkhälsomyndigheten i uppdrag att säkerställa att Försvarsmaktens personal som deltar i internationella militära insatser erbjuds vaccination mot covid-19.

Uppdraget ska pågå till dess att regionerna själva kan ombesörja vaccinationen av denna grupp.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson