Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt ersättning för genomförda vaccinationer

Publicerad

Regeringen föreslår i en åttonde extra ändringsbudget att ytterligare 470 miljoner kronor tillförs ersättningen till regionerna för genomförandet av vaccinering mot covid-19 under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I vårändringsbudgeten har regeringen lagt förslag om att tillföra ytterligare 700 miljoner kronor för genomförandet av vaccinering mot covid-19, främst till följd av en högre vaccinationsvilja hos befolkningen än tidigare beräknat. Nu föreslås ytterligare medel för att säkra att ekonomiska förutsättningar finns för en fortsatt hög vaccinationstakt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt paus i användandet av Janssens endosvaccin. Ett tvådosvaccin kommer därför behöva användas för samtliga som är yngre än 65 år, vilket leder till ökad ersättning till regionerna.

Under sommaren förväntas ett vaccin bli godkänt för barn över 12 år. I dagsläget rekommenderar Folkhälsomyndigheten enbart att vaccin mot covid-19 ska erbjudas till personer under 18 år tillhörande en riskgrupp. Myndigheten ser kontinuerligt över om det blir aktuellt att rekommendera allmän vaccination för personer under 18 år. Vid händelsen av att Folkhälsomyndigheten utökar rekommendationerna om vaccinering mot covid-19 tillförs nu ytterligare medel för att det ska finnas budgetära möjligheter för detta.

Regeringen föreslår därför att ersättningen till regionerna för genomförda vaccinationer bör förstärkas med ytterligare 470 miljoner kronor, till att omfatta totalt 4,4 miljarder kronor för 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter