Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Avtal har ingåtts för att förbättra möjligheterna att utreda brott begångna av IS

Publicerad

För att underlätta svenska brottsbekämpande myndigheters arbete med att utreda IS-terroristers brott, har Sverige i dag ingått ett samarbetsavtal med UNITAD.

IS-anhängare har lämnat efter sig stora mängder med bevisning i Irak, någonting som UNITAD* har till uppgift att samla in, katalogisera och bevara. Syftet med denna bevisning är att den ska användas i nationella rättegångar mot IS-anhängare i Irak eller andra länder och som rör krigs­förbrytelser, brott mot mänsklig­heten och folkmord.  

Avtalet som Sverige i dag har ingått med UNITAD handlar om att förbättra och förenkla för svenska brottsbekämpande myndigheter att samarbeta med och få del av den bevisning UNITAD samlar in.

– Att lagföra och utkräva ansvar av IS-terroristerna är en prioriterad fråga för regeringen. De som deltog i IS fruktansvärda brott ska inte tro att de kan gå utan straff och IS brottsoffer har rätt till upprättelse. UNITAD är en viktig spelare i detta och därför ingår vi i dag det här avtalet med UNITAD, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Avtalet innebär att svenska brottsbekämpande myndigheter enklare kan få del av all bevisning som UNITAD samlar in. Avtalet handlar också om att svenska myndigheter, när sådan möjlighet följer av svensk lagstiftning, kan överlämna uppgifter till UNITAD som de har samlat in.

I och med avtalet har Polis­myn­digheten och Åklagarmyndigheten utsett som nationella kontakt­punkter för sam­arbetet i Sverige.

Avtalet undertecknades i New York den 7 maj av den svenska FN-ambassadören, Anna Karin Eneström, eftersom inrikesminister Mikael Damberg inte kunde delta fysiskt på plats med anledning av pandemin.

– Det är glädjande att Sverige stärker sitt samarbete med FN-insatsen UNITAD och stödjer det viktiga operativa arbetet i Irak för att främja ansvarsutkrävande för dessa avskyvärda brott och grymheter, säger Sveriges FN-ambassadör Anna Karin Eneström.

 

* Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da'esh/ISIL

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Rebecca Hedlund
Pressekreterare hos Sveriges FN-ambassadör Anna Karin Eneström
e-post till Rebecca Hedlund

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.