Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind talade vid Riksidrottsmötet 2021

Publicerad

Idrottsminister Amanda Lind inledningstalade idag inför öppnandet av riksidrottsmötet, det gemensamma årsmötet för medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, som hålls vartannat år för att besluta i viktiga frågor för idrottsrörelsen. Riksidrottsmötet hölls digitalt.

Talet berörde idrottens fortsatta utmaningar för att få en jämställd och jämlikhet idrott som når fler på samma villkor, behovet av en trygg idrott fri från brottslighet och coronakrisens påverkan på idrotten och vägar framåt i återstarten.

- Idrotten är oerhört viktig för människor och en plats för glädje, gemenskap, personlig utveckling och hälsa. Den är viktig som en säker plats för barn och unga som utsätts för förtryck och begränsningar i sin hemmiljö, i skolan eller på fritiden. Idrotten behövs för att sluta hälsoklyftorna och jag kommer fortsätta fokusera på återstarten av svensk idrott och arbetet med några långsiktiga utmaningar för en jämställd och jämlik idrott som är trygg och tar mer plats i samhället, sa idrottsminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.