Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Amanda Lind i Riga StratCom Dialogue 2021

Publicerad

Idag, torsdag 6 maj, deltog kultur- och demokratiminister Amanda Lind i panelsamtal om demokrati- och mediefrågor vid Riga StratCom Dialogue 2021.

Amanda Lind medverkade idag i ett panelsamtal med rubriken: The Future of Democracy –New Understanding of Free Speech and Responsibility? Samtalet handlade om yttrandefrihet i dagens digitala informationslandskap, plattformsföretagens roll och ansvar, polarisering, desinformation samt demokrati. I samtalet deltog bl.a. representanter för UNESCO, Center for European Policy Analysis (CEPA) och journalister.

- Det var intressant att samtala om de stora möjligheterna och utmaningarna för det demokratiska samtalet som det digitala medie- och informationslandskapet innebär. Jag framhöll vikten av att alla politiska initiativ som tas för att öka samhällets motståndskraft mot desinformation behöver utgå från mänskliga rättigheter och då särskilt yttrandefrihet samt vikten av en aktiv mediepolitik som ger goda förutsättningar för en stark oberoende journalistik som har allmänhetens förtroende, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 60
e-post till Desha Svenneborg

Bakgrund

NATO Strategic Communication Centre of Excellence ligger i Riga och grundades 2014. Det är Natos kunskaps- och forskningscenter inom området strategisk kommunikation. Centret är knutet till Nato men bedriver sin verksamhet självständigt. De tre baltiska länderna tillsammans med Tyskland, Polen, Italien och Storbritannien grundade centret och senare har också Nederländerna, Finland, Sverige, Kanada, Slovakien, Danmark och USA anslutit sig.

Riga StratCom Dialogue är den årliga konferens som Rigacentret anordnar sedan 2015. Den samlar berörda policyskapare samt forskare på området. Vanligtvis möts upp emot 800 personer från ca 40 olika länder i Riga för detta möte. I år arrangeras det helt digitalt. Utgångspunkten är behovet av att utveckla kunskap om strategisk kommunikation i den digitala tidsåldern.