Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde reser till Ungern

Publicerad

Tisdag den 27 april besöker utrikesminister Ann Linde Ungern. Under sitt besök träffar hon sin ungerska kollega utrikes- och handelsminister Peter Szijjártó. Utrikesminister Linde kommer även träffa representanter för civilsamhället.

På dagordningen står bilaterala frågor, aktuellt inom EU och multilaterala frågor, inte minst OSSE och Europarådet. Aktuella EU-frågor som kommer att beröras är bland annat EU:s östliga grannskap och Västra Balkan. Även ansträngningarna att bekämpa pandemin, efterlevnaden av rättsstatens principer, migrationsfrågor, klimat och grön omställning kommer att beröras.

Mot bakgrund av att Sverige innehar ordförandeskapet i OSSE 2021 och Ungern är inkommande ordförande i Europarådet kommer även arbetet i dessa båda organisationer att diskuteras. Båda organisationerna är centrala för säkerhet, frihet och välstånd i den europeiska regionen.

Under OSSE-ordförandeskapet prioriterar Sverige värnandet av den europeiska säkerhetsordningen och OSSE:s breda säkerhetsbegrepp, vilket tydliggör länkarna mellan säkerhet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Dessa värden är också kärnan i Europarådets arbete.

- Ungern kommer att ha en viktig roll som ordförande för Europarådet under andra halvåret i år. Såväl OSSE som Europarådet är viktiga aktörer för att stärka efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer i vår region. Besöket kommer vara ett tillfälle att prata om synergier och hur arbetet i de två organisationerna ömsesidigt förstärker varandra. Sverige och Ungern har flera frågor där vi samarbetar inom EU. Jag ser fram emot att tala om dessa, men också om frågor där vi inte tycker lika, till exempel avseende rättsstatens principer och jämställdhetsfrågorna inom EU, säger Ann Linde.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske