Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Utökade möjligheter för långtidsarbetslösa att studera

Publicerad

Regeringen har beslutat att utöka möjligheten för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att deltidsstudera vid sidan av sitt deltagande i programmet. Möjligheten till deltidsstudier vid sidan av programdeltagandet förlängs från sex till tolv månader. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som har varit arbetslösa under lång tid. En mycket stor andel av deltagarna saknar idag en slutförd gymnasieutbildning. Detta försvårar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden där slutförd gymnasieutbildning ofta är ett krav för jobb.

I spåren av Covid-19-pandemin har även antalet deltagare i programmet med eftergymnasial utbildning ökat. Dessa har trots längre utbildningsbakgrund varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen under en mycket lång tid.

Fler långtidsarbetslösa behöver utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det finns därför ett behov av att utöka möjligheterna för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin att studera, både för deltagare som saknar en slutförd gymnasieutbildning och för deltagare med längre utbildningsbakgrund som behöver en kompletterande utbildning för att öka sina jobbchanser.

Regeringen har därför beslutat att utöka möjligheten att deltidsstudera vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin från sex till tolv månader. Syftet med deltidsstudier vid sidan av deltagande i programmet är exempelvis att slutföra en tidigare ofullständig utbildning eller att komplettera och ställa om genom relevanta kortare kurser som behövs för att öka deltagarnas chanser att få ett arbete.

Förslaget träder ikraft den 1 juni.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00