Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till ISF att analysera sjukförsäkringsskyddet för timanställda

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att kartlägga och analysera hur Försäkringskassan tillämpar den så kallade skälighetsbedömningen i sjukförsäkringen. Syftet är att undersöka hur möjligheten för timanställda att få sjukpenning används.

Försäkringsskyddet för timanställda är inte lika omfattande som det för tillsvidareanställda. Regeringen vill säkerställa att den möjlighet till ersättning för timanställda som finns inom ramen för befintligt regelverk tillämpas fullt ut.

– Den pågående pandemin av sjukdomen Covid-19 visar tydligt hur viktigt det är att timanställda har ett bra försäkringsskydd. Det är viktigt att säkerställa att den möjlighet till ersättning som finns inom ramen för befintligt regelverk tillämpas fullt ut, säger Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan har i sitt remissvar på utredningen SOU 2020:26 En trygg sjukförsäkring med människan i centrum påtalat att det finns otydligheter i nuvarande regelverk avseende hur utredning och bedömning enligt bestämmelsen ska göras.

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att kartlägga och analysera hur skälighetsbedömningen tillämpas. Myndigheten ska också lämna en uppskattning av i vilken omfattning skälighetsbedömningen tillämpas och vid behov lämna förslag på åtgärder.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 18 juni 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter