Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om kunskapsmaterial som stöd i bedömning av arbetsförmåga mot arbete inom en angiven yrkesgrupp

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla ett kunskapsmaterial så att bedömningar mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp blir begripliga och transparenta.

- Syftet är att tydliggöra inom vilken yrkesgrupp myndigheten bedömt att arbetsförmåga finns och därigenom öka tryggheten och människors förståelse för Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Den 13 april överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lagändring för ökad tydlighet i sjukförsäkringen. Förslaget innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att Försäkringskassan efter dag 180 i en sjukskrivning måste uppge inom vilken yrkesgrupp med normalt förekommande arbeten myndigheten bedömt att arbetsförmåga finns.

Regeringen vill att bedömningarna i sjukförsäkringen ska bli tydligare och ger därför Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla ett kunskapsmaterial som beskriver vilka krav som ställs på aktivitetsförmåga i arbeten inom olika yrkesgrupper.

Kunskapsmaterialet ska kunna användas som ett stöd för handläggarna på Försäkringskassan när de ska bedöma en persons arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Kunskapsmaterialet ska även bidra till att underlätta dialogen mellan Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens handläggare och på så sätt minska risken för att människor faller mellan stolarna.

För att uppnå en bred samsyn kring materialet ska arbetsmarknadens parter involveras som en aktiv aktör i utvecklingsarbetet. Vid behov ska myndigheterna även samråda med arbets-och miljömedicinsk expertis och med Socialstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet den 31 maj 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter