Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Sommarjobb och lovskola ska kunna kombineras

Publicerad

(Ny version) Regeringen har idag beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att göra nödvändiga förberedelser för att fördela upp till 180 miljoner kronor till kommunerna för att skapa sommarjobb. I uppdraget ska Arbetsförmedlingen även informera om möjligheten att kombinera sommarjobb med lovskola. Detta ska syfta till att ungdomar som behöver gå i lovskola inte ska gå miste om chansen till kommunala sommarjobb.

Sommarjobbet är för många det första steget in i arbetslivet. Sommarjobb i kommunernas verksamheter blir ännu viktigare i år när jobben på exempelvis restauranger och inom besöksnäringen är färre till följd av pandemin. Som regeringen aviserade i vårändringsbudgeten så har man i dag beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att göra nödvändiga förberedelser för att fördela upp till 180 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att stärka deras möjligheter att skapa sommarjobb. Medlen föreslås tilldelas Arbetsförmedlingen efter att riksdagen har fattat beslut om vårändringsbudgeten i juni 2021.

Satsningen ska riktas mot ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsförmedlingen bör eftersträva att fördela hälften av pengarna med hänsyn till antalet ungdomar i kommunerna som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status, eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar med starkare socioekonomisk bakgrund. Med socioekonomiskt låg status avses hushåll där förvärvsinkomsten understiger 60 procent av medianen i riket. Bidraget får lämnas för sommarjobb under 2021 och får tillsammans med tiden i insatsen jobb för ungdomar pågå under högst 4 månader.

Kombinera sommarjobb och lovskola

Regeringen vill se att så många som möjligt ges möjlighet till både sommarjobb och lovskola, gärna i kombination. Kommunerna uppmanas att tänka kreativt kring hur sommarjobb och lovskola kan kombineras för att ge de unga som behöver det möjlighet att både studera och jobba i sommar. Det kan exempelvis handla om att förlägga lovskola tidigt på sommaren och sommarjobbsveckorna precis därefter, eller att man under en dag har sommarskola på förmiddagen och sommarjobb på eftermiddagen.

Arbetsförmedlingen ska i uppdraget från regeringen informera kommunerna om att sommarjobb kan kombineras med deltagande i lovskola som anordnas av skolhuvudmän. Medel för sommarjobb får inte användas för att finansiera kommunens kostnader för lovskola.

Rättelse

Borttagen mening: ”Bidraget får lämnas för jobb under 2021 och får som längst pågå under sammanlagt 4 månader.”

Ny mening: ”Bidraget får lämnas för sommarjobb under 2021 och får tillsammans med tiden i insatsen jobb för ungdomar pågå under högst 4 månader.”

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00