Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sluta skjut sprids till fler orter

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sluta skjut är ett samverkansbaserat arbetssätt mot grovt, dödligt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018. Utvärderingar av arbetet har visat lovande resultat och mot bakgrund av den allvarliga problematiken med dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer bör Sluta skjut-metoden spridas till fler orter i Sverige. Regeringen har därför avsatt 6 miljoner kronor till Brå under 2021 i den kommande vårändrings­budgeten som överlämnas till riksdagen den 15 april.

Regeringen avser även att ge Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag att sprida arbetsmetoden i samverkan med ett antal frivilliga kommuner.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Mer om statens budget

Den 15 april lämnar regeringen den ekonomiska vårpropositionen för 2021 samt vårändringsbudgeten för 2021 till riksdagen.