Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sluta skjut sprids till fler orter

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) får 6 miljoner kronor för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter i Sverige. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sluta skjut är ett samverkansbaserat arbetssätt mot grovt, dödligt våld i kriminella grupperingar som har prövats i Malmö sedan 2018. Utvärderingar av arbetet har visat lovande resultat och mot bakgrund av den allvarliga problematiken med dödligt skjutvapenvåld i kriminella miljöer bör Sluta skjut-metoden spridas till fler orter i Sverige. Regeringen har därför avsatt 6 miljoner kronor till Brå under 2021 i den kommande vårändrings­budgeten som överlämnas till riksdagen den 15 april.

Regeringen avser även att ge Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården ett uppdrag att sprida arbetsmetoden i samverkan med ett antal frivilliga kommuner.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.