Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ger Sida och Folke Bernadotteakademin uppdrag att ta fram underlag för en ny strategi för Afrika söder om Sahara 2022–2026

Publicerad

Regeringen beslutar idag om att uppdra åt Sida och Folke Bernadotteakademin att ta fram underlag för en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara för perioden 2022–2026 och att planera för ökade belopp. Underlagen ska fokusera på stärkt demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, klimat, inkluderande ekonomisk utveckling, och fredsbyggande.

Flera utmaningar återstår demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i Afrika. Väpnade konflikter, klimatförändringar och ekonomisk tillbakagång i ljuset av coronapandemin har lett till en växande humanitär kris i flera afrikanska länder. Samtidigt finns stor potential Afrikas unga befolkningen.

I uppdraget ombeds Sida fokusera på arbete för stärkt demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet. Miljö, klimat och hållbart utnyttjande av naturresurser prioriteras också utifrån regionala behov. Mot bakgrund av det stora antalet människor som tvingas till flytt och flykt uppdras Sida belysa hur deras verksamhet kan tillvarata migrationens positiva utvecklingseffekter bidra till varaktiga lösningar för människor på flykt. Regeringen önskar också förslag på hur Sverige kan bidra till en inkluderande ekonomisk utveckling.

-   Afrika söder om Sahara är en region med många utmaningar – men också stora möjligheter. Nu vill regeringen förstärka det svenska engagemanget i regionen för fred, demokrati och skydd för migranter. Sverige har som erkänd främjare av mänskliga rättigheter, jämställdhet och klimatfrågor en viktig roll att spela, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sida och Folke Bernadotteakademin ska också redogöra för hur Sverige kan bidra till regionala initiativ för konfliktförebyggande och fredsbyggande. Här är kvinnors och ungas ökade inflytande viktigt att stärka.

-   Kvinnor och unga drabbas alltid hårdast av konflikter. Deras röster och roll i att förebygga och få slut på konflikter måste bli mer framträdande, säger Per Olsson Fridh.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund