Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen beslutar om ny strategi för Asiatiska utvecklingsbanken

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ny strategi för Sveriges samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken för perioden 2021-2024.

Under strategiperioden kommer regeringen att arbeta för att Asiatiska utvecklingsbankens verksamhet ska bidra till en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt och återhämtning i Asien och Stillahavsområdet.  

Asiatiska utvecklingsbanken spelar en viktig roll för ekonomisk utveckling och minskad fattigdom och är i många avseenden en central aktör för flera av regeringens utvecklingspolitiska prioriteringar, i synnerhet i de folkrika låg- och medelinkomstländer i Asien och Stillahavsområdet där Sverige saknar eller har ett mycket begränsat bilateralt bistånd.

-    Den rådande COVID-19 pandemin har slagit hårt mot människor i regionen med ökad fattigdom som följd. Samtidigt lever många av de mest sårbara och hårdast drabbade av klimatförändringar också i regionen. Asiatiska utvecklingsbanken spelar en mycket viktig roll för att stödja en hållbar och inkluderande grön återhämtning och omställning i regionen efter covid-19-pandemin, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Under strategiperioden kommer Sverige att arbeta för att Asiatiska utvecklingsbanken ska främja en inkluderande hållbar ekonomisk utveckling, ökad jämställdhet, stärkta insatser för miljö och klimat, samt freds- och statsbyggande i konfliktdrabbade länder. Strategin vägleder svenska positioner i förhandlingar och diskussioner i bankens styrelse samt i kommande förhandlingar om påfyllnad av den Asiatiska utvecklingsfonden (ADF). Svenskt kärnstöd till ADF uppgår till ca 210 miljoner kronor för perioden 2021-2024.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0448965
e-post till Robert Englund