Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund talar på internationell konferens om cirkulär ekonomi och klimat

Publicerad

I dag och i morgon deltar Per Bolund på WCEF, World Circular Economy Forum, + Climate. Konferensen syftar bland annat till att höja länders ambition för cirkulär ekonomi för att på så sätt bidra till att uppnå klimatneutralitet.

WCEF+Climate är ett internationellt möte som arrangeras av Nederländerna tillsammans med den finska innovationsfonden SITRA den 15 och 16 april. Under konferensen håller miljö- och klimatminister Per Bolund ett anförande om Sveriges arbete vid en högnivå-plenarsession vid namn ”Circular Economy Champions”.

– För att kunna lösa klimatkrisen måste vi sluta slösa på jordens resurser. Det är viktigt att vi samarbetar och diskuterar dessa frågor internationellt för att vi ska nå en global omställning, därför ser jag verkligen fram emot mötet. Fler åtgärder för att nå en cirkulär ekonomi är helt centralt i arbetet för klimatet, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Per Bolund kommer även delta i konferensens avslutande panelsession ”Global Closing: The Circle Continues”. Under sessionen kommer Bolund att tala om den cirkulära ekonomins betydelse för klimatneutralitet, samt belysa förväntningarna på högnivåmötet Stockholm+50 som hålls i Stockholm nästa år.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Genväg

Konferensen är helt digital via en interaktiv konferens-plattform som möjliggör tre live-kanaler och förinspelade sessioner - allt regisserat och sänt från professionella tv-studios i Haag, Nederländerna. För att se konferensens olika sessioner och ställa frågor till talarna krävs registrering via länken nedan.

Panelsessionen med Per Bolund är den 16 april mellan 14.30 och 15.30.

Stockholm+50

Stockholm+50 är det högnivåmöte som regeringen står värd för under nästa år, 50 år efter FN:s första miljökonferens.