Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund lyfter Sveriges prioriteringar vid president Bidens klimattoppmöte

Publicerad

Miljö- och klimatminister Per Bolund deltar idag vid ett rundabordssamtal lett av USA:s klimatsändebud John Kerry och utrikesminister Antony Blinken under president Joe Bidens klimattoppmöte 22-23 april.

– Jag ser fram mot att, efter mitt möte med John Kerry förra veckan, få tillfälle att lyfta Sveriges klimatambitioner internationellt. Vi måste bli fler som gör mer, och president Bidens toppmöte erbjuder ett utmärkt tillfälle att uppmuntra framför allt G20-länderna att bli mer ambitiösa, säger Per Bolund.

Utöver behovet av ytterligare ambition i det globala klimatarbetet kommer Per Bolund att påtala möjligheterna i omställningen till fossilfrihet och påminna om det åtagande alla länder gjort i Parisavtalet om omställning av finansiella flöden.

Per Bolund deltar i mötet kl. 12.00 svensk tid.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Faktaruta

2021 är ett centralt år i det globala klimatarbetet. Parisavtalets parter förväntas presentera nya eller uppdaterade nationella klimatåtaganden, så kallade Nationally Determined Contributions, NDC. EU presenterade sin NDC i december 2020, med åtagandet att minska utsläppen med minst 55 procent till 2030. Samtidigt visar UNFCCC-sekretariatet, United Nations Framework Convention on Climate Change, i deras sammanställning nyligen att hittillsvarande åtaganden är långt från tillräckliga för att nå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till högst 1,5 grader. Framför allt de stora utsläppsländerna måste därför bli mer ambitiösa i sitt klimatarbete. USA:s president Joe Bidens klimattoppmöte är därför ett välkommet initiativ på vägen mot klimatmötet COP26 i november 2021.