Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nytt återrapporteringskrav införs i regleringsbrevet till Försäkringskassan

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ändring i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Syftet är att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna när det gäller förmånerna merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Regeringen inför nu ett nytt återrapporteringskrav för att kunna följa Försäkringskassans arbete med att korta handläggningstiderna för dessa förmåner.

- Ändringen är ett viktigt nästa steg för att korta ner handläggningstiderna som varit oacceptabelt långa så att föräldrar till barn med funktionsnedsättning inte ska riskera stå utan ersättning, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Sedan införandet av de två nya förmånerna merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag har Försäkringskassan haft långa handläggningstider. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stödja myndigheten med att komma tillrätta med problemen. I budgetpropositionen för 2021 tillfördes 120 miljoner kronor under 2021 för att stärka hand­läggningen av dessa förmåner. Regeringen beräknar att fortsätta stärka handläggningen under 2022 och 2023. I februari i år redovisade Försäkringskassan en hand­lingsplan för arbetet med att förkorta handläggningstiderna och öka produktiviteten.

Nu inför regeringen ett nytt återrapporte­ringskrav i regleringsbrevet till Försäkringskassan. Ändringen i regleringsbrevet gör att regeringen lö­pande kan följa situationen genom att Försäk­ringskassan regelbundet ska redovisa vissa indikatorer som till exempel produktivitet och handläggningstider till regeringen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Nadja Yusuf
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter