Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kris- och stimulansstöd till idrotten

Publicerad

Regeringen föreslår att idrotten tillförs ytterligare 1,02 miljarder kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19, för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ladda ner:

Att idrottsrörelsen kan bedriva verksamhet utifrån rådande smittläge och framförallt ha kraft att starta upp när läget så medger är mycket viktigt i synnerhet för barns och ungas hälsa och välbefinnande. De restriktioner och allmänna råd som införts med anledning av covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för idrottssektorn.

Regeringen vill därför dels förlänga det krisstöd som fördelas till idrotten, dels tilldela medel för aktörer att starta upp sin verksamhet igen på ett smittsäkert sätt när situationen så medger.

Sammantaget föreslås idrotten tilldelas ytterligare 1020 miljoner kronor för kris- och stimulansstöd 2021.

Syftet med krisstödet är att mildra pandemins konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet, särskilt för barn och unga. Stödet ska hjälpa idrottsföreningar att överleva och bidra till att en jämställd och jämlik idrottsverksamhet kan starta upp. Den slutgiltiga fördelningen av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.

Detta förslag innebär att regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna har föreslagit sammanlagt 1,355 mdkr i kris- och stimulansstöd till idrotten under 2021.

Dessa stöd är en förutsättning för att möjliggöra en återstart. Dessutom presenterar regeringen ett stöd till arrangörer av evenemang som planeras genomföras under perioden juli–december 2021 men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid-19.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.