Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ingen ändring i prognosen gällande vaccination mot covid-19

Publicerad

Enligt Folkhälsomyndighetens prognos, som baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser, bedöms fortsatt alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 15 augusti. Denna uppdatering innebär inga förändringar jämfört med den prognos som angavs den 1 april. Var fjortonde dag presenteras en uppdaterad prognos.

– Det är glädjande att över två miljoner vaccinationer nu har genomförts i Sverige. Av landets åttioplussare är nästan 90 procent vaccinerade med minst en dos. Men mycket arbete återstår, och det är viktigt att fortsätta följa alla restriktioner tills vi nått den vaccinationstäckning som krävs, säger socialminister Lena Hallengren.

– Samtliga regioner vaccinerar nu i högt tempo i fas 2 och under de kommande veckorna påbörjas vaccination i fas 3. Kapaciteten i regionerna är hög och de vaccinerar utifrån det vaccin de får tillgång till. Vår förhoppning är förstås att vi ska få en hög och jämn leveranstakt, så att alla kan erbjudas vaccin så snart som möjligt. Det är också viktigt att regionerna får tidiga och tydliga besked om eventuella förändringar, så att planeringen fungerar väl, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 1 april en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, ska ta fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin.

Dagens prognos innebär inga förändringar jämfört med den prognos som angavs den 1 april. De bekräftade förändringar av leveransprognoserna som hittills framkommit är inte av den omfattning att de föranleder en ändring av prognosen för när målet kan uppnås. Vilka eventuella konsekvenser pausen av Janssens vaccin respektive väntade extra doser av Pfizer/BioNtechs vaccin under andra kvartalet får på vaccinationstakten är inte inkluderat i dagens prognos.

Målsättningen är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 (för de vaccin som kräver två doser). Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström