Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Förstärkning av landsbygdsprogrammet

Publicerad

Det finns behov av ytterligare åtgärder på landsbygden med anledning av den ekonomiska kris som orsakats av pandemin. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen därför en förstärkning av det svenska landsbygdsprogrammet med ytterligare 417 miljoner kronor. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Hur medlen i förstärkningen av budgeten för det svenska landsbygdsprogrammet ska fördelas på olika åtgärder kommer att preciseras i en programändring som lämnas till EU-kommissionen innan sommaren. Inriktningen är att förstärkningen ska gå till insatser som stärker landsbygden och återhämtningen efter covid-19, och därigenom stärker den svenska konkurrenskraften och underlättar uppfyllandet av miljö- och klimatmålen.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg