Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Finansminister Magdalena Andersson i ledande roll under Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten

Publicerad

I egenskap av ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens högsta rådgivande organ, kommer Magdalena Andersson leda möten och förhandlingar kring IMF:s kommande arbete. Hon kommer även att delta i G20-mötet.

Under torsdagen kommer Magdalena Andersson leda sina första möten som ordförande för IMFC. Som ordförande leder finansministern förhandlingarna om den kommuniké som IMFC ska ställa sig bakom. Kommunikén beskriver IMFC:s syn på det världsekonomiska läget och rekommenderade policyåtgärder. Den ger också vägledning till IMF:s kommande arbete.

- IMF är en nyckelspelare för att stötta länder under den ekonomiska nedgången. IMFC kommer ange riktning för det internationella ekonomiska samarbetet och för IMF:s verksamhet. Att vara ordförande är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Jag förväntar mig att IMFC ger starkt stöd att fortsätta stötta den globala ekonomin och att vända trenden med ökad ojämlikhet, både mellan och inom länder. Att säkerställa en snabb produktion och bred distribution av vaccin är avgörande, säger Magdalena Andersson.

Vid mötena väntas IMFC:s medlemmar ge sitt stöd till att tillföra det internationella finansiella systemet ett kraftigt likviditetstillskott. Dessutom kommer medlemmarna särskilt betona vikten av stöd till låginkomstländer inklusive en sista förlängning av uppskovet av de fattigaste ländernas skuldbetalningar. Att den ekonomiska återhämtningen bidrar till klimatomställningen är också ett viktigt budskap.

För att delta på IMF:s presskonferenser anmäl er här:

Registrering för media hos IMF

G20-möte

I samband med IMF och Världsbankens vårmöten denna vecka äger även ett G20-möte för finansministrar och centralbankschefer rum under onsdagen.  Fokus mötet är hur en hållbar, digital och inkluderande global återhämtning kan uppnås.

- Den viktigaste uppgiften för det ekonomiska samarbetet just nu är att säkerställa global återhämtning. Krisen har drabbat de svagaste i samhället hårdast och konsekvenserna har varit som störst i låginkomstländer. Vid mötet kommer jag fokusera på att policyåtgärder måste utformas så att återhämtningen blir inkluderande. Vi måste undvika att klyftorna i samhället ökar ytterligare, säger Magdalena Andersson.

Förutom frågor kopplade till pandemin kommer mötet också att handla om finansiell stabilitet, digitala valutor och hållbar finansiering. Dessutom väntas frågor om internationell beskattning och finansiering av globala nyttigheter att diskuteras.

Om IMFC och G20

IMFC består av 24 representanter från IMF:s medlemmar och sammanträder vanligtvis två gånger om året i samband med IMF:s års- och vårmöten. Magdalena Andersson tillträdde som ordförande i januari i år. Hon är den första kvinnan och svensk att väljas till posten som IMFC-ordförande.

På G20-mötet deltar finansministrar och centralbankschefer från G20-länderna, det vill säga de 19 största ekonomierna och EU. EU representeras av EU-kommissionen och av ordförandelandet i ministerrådet, för närvarande Portugal. Därutöver bjuds ett antal länder in som observatörer. Även representanter för IMF, Världsbanken och OECD deltar.

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.