Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

E-hälsomyndigheten ska utveckla tjänst för att utfärda vaccinationsbevis efter vaccination mot covid-19

Publicerad

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att utveckla och förvalta en tjänst för utfärdande av vaccinationsbevis till personer som vaccinerats mot covid-19. Tjänsten ska kunna användas av enskilda personer som är vaccinerade mot covid-19 i Sverige och har svensk e-legitimation.

Uppdraget syftar till att det ska finnas en digital infrastruktur på plats den 1 juni som möjliggör för enskilda personer som är vaccinerade mot covid-19 i Sverige och har svensk e-legitimation att beställa ett vaccinationsbevis som möter EU:s specifikationer. Tjänsten förväntas kunna tas i bruk senast den 1 juli när författningsmässiga förutsättningar finns på plats både i Sverige och inom EU för användning av tjänsten.

Tjänsten ska utformas så att den framöver även kan ta in andra informa­tionsmängder som nämns i EU:s förslag om digitalt grönt intyg. Den ska också kompletteras med en möjlighet för personer utan e-legitimation att beställa vaccinationsbevis.

I uppdraget ingår också att skapa en organisation för förvaltning, genomföra informations- och kommunikationsinsatser samt tillhandahålla en struktur för kundservice och support.

E-hälsomyndigheten ska ta fram tjänsten i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, som är projektledare för arbetet med den digitala infrastrukturen för digitala gröna intyg i Sverige, och Folkhälsomyndigheten. De tjänster som tas fram av myndigheterna bygger på det myndighets­övergripande förarbete som redovisats i den delrapport som Myndigheten för digital förvaltning lämnade till Regeringskansliet den 5 mars.

Folkhälsomyndigheten ska utveckla tjänst för överföring av källdata från det nationella vaccinationsregistret till E-hälsomyndigheten

Regeringen ger samtidigt ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten om att utveckla och förvalta en tjänst för överföring av uppgifter om genomförda vaccinationer mot covid-19 som finns i det nationella vaccinationsregistret till E‑hälsomyndigheten. Överföringen av dessa uppgifter är en förutsättning för att den övriga digitala infrastrukturen för utfärdande av vaccinationsbevis ska fungera.

Folkhälsomyndigheten ska säkerställa att överföring av uppgifter endast kan ske om samtycke har inhämtats från den enskilde. Myndigheten ska också säkerställa att tjänsten blir robust och klarar många förfrågningar.

Folkhälsomyndigheten, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för Digital förvaltning får sammanlagt 30 miljoner kronor för arbetet med framtagning av de nya tjänsterna.

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten ska lämna en delredovisning till Socialdepartementet senast den 30 september 2021 och en slutredovisning senast den 15 juni 2023.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot
Fredrik Persson
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.