Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill höja låneramen för vaccin

Publicerad

Regeringen föreslår att Folkhälsomyndighetens låneram för vaccininköp och andra beredskapsinvesteringar höjs från 4,5 miljarder kronor till 11 miljarder kronor för 2021. Syftet är att skapa ett ökat utrymme att teckna avtal med tillverkare av vaccin mot covid-19, och därigenom säkerställa Sveriges behov även på sikt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den låneram som används för vaccininköp har sedan sommaren 2020 höjts i omgångar allteftersom bilden har klarnat om hur stora avtal vi behöver. Höjningarna har gjort det möjligt för regeringen att teckna samtliga avtal som EU-kommissionen har förhandlat fram.

Regeringen har sedan tidigare tecknat avtal om vaccin mot covid-19 till mer än hela befolkningen, men bedömer att det finns behov att säkerställa att Sverige har möjlighet att fortsätta teckna nya avtal för tillgång till vaccin.

Folkhälsomyndigheten bedömer att de vaccin som används ger en god skyddseffekt, men det går inte i förväg att veta hur länge effekten sitter i. Sverige behöver därför ta höjd för att en påfyllnadsdos kommer att behövas. Det är även viktigt att säkerställa att Sverige har tillgång till vaccin som är uppdaterade eller kan uppdateras för olika virusvarianter (mutationer).

EU-kommissionen fortsätter att kontinuerligt teckna avtal med vaccintillverkare. En höjning av låneramen innebär att Sverige även framgent har möjlighet att ingå nya avtal.

Sverige har hittills tecknat avtal med fem vaccintillverkare, samt avtal om ytterligare doser från två av tillverkarna (Pfizer och Moderna). Tre vaccin har godkänts (Pfizer, Moderna och AstraZeneca), och två vaccin förväntas godkännas under våren (Janssen och CureVac).

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström