Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen utser ytterligare en hbtqi-strategisk myndighet

Publicerad

Regeringen har beslutat att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska vara en hbtqi-strategisk myndighet. Det innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter och att det nu finns elva myndigheter med det uppdraget.

Uppdraget som hbtqi-strategisk myndighet innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. De strategiska myndigheterna ska arbeta för att integrera ett hbtqi-perspektiv i arbetet mot sina målgrupper såsom andra myndigheter, medborgare, företag, kommuner och regioner.

- Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ansvarar för ett flertal frågor som är angelägna för hbtqi-personers lika rätt till privat- och familjeliv. Det är därför ett viktigt steg att de nu får ett tydligare ansvar för att arbeta med hbtqi-frågor, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

I januari 2021 beslutade regeringen om en handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen innehåller konkreta åtgärder inom ett flertal fokusområden som bland annat avser att motverka diskriminering, våld och andra kränkningar, ökad kunskap inom arbetslivet och om unga hbtqi-personers situation, psykiska hälsa samt en särskild satsning på arbetet med suicidprevention.

Handlingsplanen kompletterar regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck från 2014.

Samtliga hbtqi-strategiska myndigheter

 • Barnombudsmannen
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Polismyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens kulturråd
 • Statens skolverk

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.