Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår ändring i gravfridslagen för att utöka möjligheterna till undervattens­verksamhet vid M/S Estonia

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en lagråds­remiss med förslag på en ändring i grav­frids­lagen. Syftet är att möjlig­göra under­vattens­verk­sam­het för att utreda förlis­ningen av M/S Estonia.

Lagförslaget innebär att det införs ett nytt undantag från det straff­sanktio­nerade förbudet mot dykning och annan under­vattens­verk­sam­het i det grav­frids­skyddade området.

Lagrådsremiss: Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Det nya undantaget omfattar dykning och annan under­vattens­verk­samhet som avser att utreda för­lis­ningen av fartyget. Undan­taget före­slås gälla endast för estnisk, finsk och svensk myndig­het eller verk­sam­het på någon av dessa myndig­heters upp­drag. Den före­slagna lag­ändringen är alltså inte avsedd att tillåta privat­personer att genom­föra under­vattens­verk­sam­het för att utreda förlis­ningen.

– Regeringen anpassar nu lag­stift­ningen enligt önske­målen från Statens haveri­kommission. Vi anser att det är angeläget för att bland annat kunna undersöka hur skadorna på skrovet har upp­kommit, säger inrikes­minister Mikael Damberg.

Regeringens ambition är att lag­ändringen ska kunna träda i kraft den 1 juli 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.