Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nämndmyndighet för upphandlat fondtorg placeras utanför Stockholm

Publicerad

Idag har regeringen tagit nästa steg i reformeringen av premiepensionssystemet genom att ge uppdrag till genomförandeutredningen att bestämma var någonstans utanför Stockholms län som den nya nämndmyndigheten för det upphandlade fondtorget ska lokaliseras.

De sex partier som tillsammans står bakom pensionssystemet är överens om att premiepensionssystemet behöver reformeras och bli tryggare. En central del i reformeringen är att en särskild nämndmyndighet ges i uppdrag att upphandla och förvalta ett nytt fondtorg med kontrollerade fonder.

Den nya nämndmyndigheten ska lokaliseras utanför Stockholms län.

– Det är viktigt för statens legitimitet att den finns närvarande i hela landet. Nya myndigheter ska därför lokaliseras utanför Stockholms län, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

Den mer exakta lokaliseringen behöver övervägas särskilt och regeringen har därför gett utredningen i uppdrag att utreda och besluta det efter samråd med nämndmyndighetens värdmyndighet, Pensionsmyndigheten.

Utredningstiden förlängs samtidigt med fyra månader till den 31 december 2021.

Presskontakt

Viktor Nyberg
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00