Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mikael Damberg på digitalt besök i lokalpolisområde Globen

Publicerad

I dag, torsdag den 11 mars kl. 13.30, gör inrikes­minister Mikael Damberg ett digitalt besök i lokal­polis­område Globen. I fokus för besöket är det myndig­hets­gemen­samma arbetet mot organi­serad brotts­lighet i Årsta partihallar.

Under besöket kommer inrikes­minister Mikael Damberg att få information om en gemensam insats som genom­fördes den 23 februari av Polis­myndig­heten, Skatte­verket, Tull­verket, Arbets­förmed­lingen, Läns­styrelsen samt Stockholm Stad. Det myndig­hets­gemen­samma arbetet är en satsning mot organi­serad brotts­lighet eller annan problematik i Årsta Parti­hallar som påverkar Stock­holms särskilt utsatta områden.

Efter besöket finns möjlig­het för media att göra inter­vjuer med Mikael Damberg. För mer information och anmälan, kontakta pressekre­terarna.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg