Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Hbtqi-personers utsatthet för brott

Publicerad

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att analysera vilka möjligheter det finns att inkludera hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i den Nationella trygghetsundersökningen.

I regeringens nyligen antagna handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter är våld, diskriminering och andra kränkningar ett av åtta fokusområden. Regeringens målsättning är att hbtqi-personers utsatthet för våld, diskriminering och andra kränkningar ska upphöra.

- Vi vet att hbtqi-personer och bland dem särskilt transpersoner är en utsatt grupp men det behövs fördjupad kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka tryggheten, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Folkhälsomyndigheten har visat att var femte transperson har upplevt våld på grund av sin transidentitet. Det är även betydligt vanligare att homo- och bisexuella upplevt hot om våld och fysiskt våld jämfört med heterosexuella. Det gäller särskilt bisexuella kvinnor och i synnerhet unga bisexuella kvinnor.

Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.

Brå ska nu analysera vilka möjligheter det finns att inkludera hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i NTU. Brå ska även analysera i vilken mån bakgrundsinformation kopplat till andra diskrimineringsgrunder som inte redan ingår i NTU är möjliga att inkludera.

Presskontakt

Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.