Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förteckning över föreskrifter som meddelats med stöd av covid-19-lagen

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att föra en förteckning över föreskrifter som har meddelats av förvaltningsmyndigheter eller kommuner med stöd av den tillfälliga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen innehåller bestämmelser som innebär att statliga myndigheter och kommuner kan ges rätt att meddela föreskrifter av förhållandevis ingripande slag.

I den så kallade begränsningsförordningen bemyndigas kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. I samma förordning finns det även bemyndiganden för länsstyrelserna och Folkhälsomyndigheten att meddela föreskrifter.

Mot bakgrund av ovanstående är det angeläget att det finns en samlad bild av vilka föreskrifter som har meddelats. Detta för att regeringen vid behov ska kunna vidta åtgärder om ingreppen i grundläggande fri- och rättigheter bedöms vara för långtgående. Regeringen ska även kunna informera riksdagen om aktuella fri- och rättighetsinskränkningar om så begärs.

Folkhälsomyndigheten ska delredovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 20:e varannan månad med start i mars 2021, så länge covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot