Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ersättning för personskada orsakad av covid-19-vaccin

Publicerad

Regeringen remitterar i dag ett utkast på en ny lag om statlig ersättning för skador som kan uppstå till följd av vaccin mot covid-19.

– Ingen människa i Sverige ska behöva avstå från att vaccinera sig mot covid-19 på grund av rädsla för att skyddet vid eventuell läkemedelsskada är otillräckligt, säger socialminister Lena Hallengren.

De vaccin mot covid-19 som används i Sverige är testade och godkända. Om en personskada ändå skulle uppstå till följd av ett vaccin finns möjlighet att söka ersättning från Läkemedelsförsäkringen. I dagsläget omfattas alla godkända vaccin som används i Sverige av försäkringen.

Regeringen föreslår att ersättning kan sökas från staten om Läkemedelsförsäkringens pengar inte räcker till. Den statliga ersättningen kommer att komplettera Läkemedelsförsäkringens ersättning, och bygga på samma principer som den. Ersättningen omfattar dels serieskador orsakade av vaccin mot covid-19 som ingår i försäkringen, dels skador orsakade av vaccin mot covid-19 som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen.

Staten ska betala ersättning för personskada som med övervägande sannolikhet har orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19. Den statliga ersättningen ska uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagen, dock högst 10 miljoner kronor per person.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 december 2021. Lagen ska gälla även för skada som inträffat före lagen trätt i kraft.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot