Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Civilminister Lena Micko tar emot betänkande om val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Publicerad

Civilminister Lena Micko har idag, torsdagen den 25 mars, tagit emot betänkandet ”En välfungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner” från regeringens särskilda utredare Marianne Eliason.

Utredaren har haft i uppdrag att analysera och ge förslag på hur en fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner ska se ut. I enlighet med uppdraget har utredaren särskilt tittat på möjligheten att införa ett automatiserat beslutsfattande i kommuner och regioner samt införandet av en enhetlig reglering av frågor om jäv mellan kommunal och statlig förvaltning.

- Jag ser fram emot att fördjupa mig i utredarens förslag. De kommer att utgöra ett värdefullt underlag i regeringens fortsatta arbete med en valordning som är lätt att förstå och tillämpa, men också att säkerställa fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i både kommuner och regioner, säger civilminister Lena Micko. 

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.