Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

80,5 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder

Publicerad

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala totalt 80,5 miljoner kronor till kommuner och regioner för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Medlen utbetalas med anledning av att den tillfälliga lagen förlängts till och med den 31 maj 2021.

Den 1 juli 2020 trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Syftet med regleringen är att minska riskerna för spridning av det virus som orsakar covid-19. Kommunerna har ansvaret att genomföra tillsyn på serveringsställen för att säkerställa att smittskyddsreglerna följs.

För att ersätta kommunerna för det utökade åtagandet enligt lagen tilldelas de totalt 75 miljoner kronor. Regionerna ska bistå med smittskyddskompetens vid behov och tilldelas totalt 5,5 miljoner kronor.

Utbetalning till kommunerna och regionerna sker utan rekvisition senast i maj 2021.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström