Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppföljning och rapportering av vaccination mot covid-19

Publicerad

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att följa upp och rapportera regionernas arbete med vaccinering mot covid-19, i enlighet med en tidigare överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det beslutade regeringen under torsdagen.

Folkhälsomyndigheten ska veckovis redovisa till Socialdepartementet antalet vaccinationer varje region genomfört av respektive vaccin, antalet som fått en respektive två doser samt antalet doser som levererats av respektive vaccin.

Månadsvis ska Folkhälsomyndigheten skicka en sammanställning till Kammarkollegiet, Socialdepartementet och Finansdepartementet där det framgår hur mycket varje region ska få i ersättning för genomförda vaccinationer mot covid 19.

I uppdraget ingår att följa regionernas arbete med vaccination mot covid-19 och efterlevnad till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringar för dess genomförande. Regionerna ska också i nära dialog med Folkhälsomyndigheten säkerställa att arbetet kan följas över tid.

Regeringen ingick den 8 december 2020 en överenskommelse med SKR om genomförande av vaccinering mot covid-19. Staten har åtagit sig att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 275 kronor per given dos vaccin. I begreppet "given dos vaccin" ingår även inrapportering till det nationella vaccinationsregistret. Ersättningen beräknas därav utifrån antalet utförda och inrapporterade vaccinationer.

Kammarkollegiet ska månadsvis betala ut medel till regionerna utifrån de uppgifter Folkhälsomyndigheten lämnat från och med februari 2021, med en sista slutreglering den 31 januari 2022 för kvarvarande ersättning för 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter