Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att kartlägga och analysera administrativa kostnader för kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga kommuners och regioners administrativa kostnader. Myndigheten ska särskilt analysera och föreslå vilka åtgärder staten kan vidta i sin styrning för att minska dessa kostnader och underlätta för kommuner och regioner att hantera riktade statsbidrag.

Kommuner och regioner har stora utmaningar med att hantera till exempel finansiering, kostnader och kompetensförsörjning, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen, urbaniseringen och en växande personal- och kompetensbrist.

- För att hantera dessa utmaningar och samtidigt erbjuda medborgarna en välfärd av god kvalitet krävs att kommuner, regioner och staten tar ett gemensamt ansvar. Kommuner och regioner behöver fortsätta utveckla sin verksamhet samtidigt som staten behöver ge goda förutsättningar för det arbetet, säger civilminister Lena Micko.

Enligt regeringens Välfärdskommission är ett sätt att förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att säkerställa att de administrativa kostnader som följer av statens styrning är så låga som möjligt. Det finns därför behov av en analys av vilka administrativa kostnader som den statliga styrningen medför för kommuner och regioner.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2022.

Presskontakt

Nora Suni
Pressekreterare hos civilminister Lena Micko
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 1 oktober 2019 och den 30 november 2021 var hon civilminister.