Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolans undervisning om sexualitet, samtycke och relationer förbättras

Publicerad

För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad.

Alla elever har rätt till en bra undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen visade att det finns behov av att stärka undervisningen på området.

De förstärkta skrivningarna i läroplanerna som regeringen nu har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur, där sex bygger på ömsesidig frivillighet och sexuella trakasserier inte normaliseras. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Förändringarna omfattar grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

Förändringarna innehåller även nya skrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck. Med dessa läroplansförändringar, och ett nytt uppdrag till Skolverket om att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vill regeringen stärka skolans arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Dessutom innehåller ändringarna skrivningar som stärker jämställdhetsuppdraget för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Skolan och vuxenutbildningen har en viktig uppgift i att bidra till att motverka begränsande könsmönster och aktivt främja jämställdhet. 2018 stärkte regeringen de obligatoriska skolformernas jämställdhetsuppdrag.

Förändringarna i läroplanerna ska tillämpas från höstterminen 2022 då även de reviderade kursplanerna för grundskolan börjar gälla.

Beslutet bygger delvis på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg