Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist undertecknade gemensam nordisk avsiktsförklaring med USA för fortsatt stöd till Arctic Challenge Exercise

Publicerad

Den 17 februari undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och hans förvarsministerkollegor i Danmark, Finland och Norge en avsiktsförklaring (Letter of Intent on Maintaing the ACE at High Quality Flag Level) tillsammans med USA vilken bekräftar fortsatt engagemang i den nordisk-amerikanska flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise (ACE).

  • Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, den amerikanske tillförordnade statssekreteraren för Flygvapnet John P. Roth, Norges försvarsminister Frank Bakke Jensen, Danmarks försvarsminister Trine Bramsen och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

    Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, den amerikanske tillförordnade statssekreteraren för Flygvapnet John P. Roth, Norges försvarsminister Frank Bakke Jensen, Danmarks försvarsminister Trine Bramsen och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist.

    Foto: Försvarsministerierna och departementen i Finland, USA, Norge, Danmark och Sverige

  • Försvarsminister Peter Hultqvist skriver under dokument vid sammanträdesbord.

    Försvarsminister Peter Hultqvist signerar avsiktsförklaringen om fortsatt stöd till flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise.

    Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

Det amerikanska bidraget är avgörande för att  flygvapenövningen ska kunna upprätthålla både en tillräcklig storlek och komplexitet för att kunna räknas som en så kallad flaggövning. Avsiktsförklaringen är ett tydligt uttryck för ambitionen att ACE ska bibehålla sin status som övning på flaggnivå och därigenom fortsatt vara en av Europas största flygövningar på den nivån.

Från amerikansk sida undertecknades avtalet av amerikanske statssekreteraren för Flygvapnet John P. Roth. Undertecknandet visar på vikten av det nordisk-transatlantiska samarbetet på försvarsområdet och betydelsen av amerikansk närvaro i norra Europa.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson